Learning Platform for Skills and Careers
Videos, Courses, Trainings and Topics

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Your search is running...

W rolnictwie ekologicznym nie można polegać na lekach dostarczanych przez produkty chemiczne: dlatego zapobieganie jest niezbędne!


  • Ogólne zasady ochrony roślin
    Start