Learning Platform for Skills and Careers
Videos, Courses, Trainings and Topics

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Your search is running...

В биологичното земеделие не е възможно да се разчита на лекарства, предоставени от химически продукти: следователно, превенцията е незаменима!


 • Общ преглед на съдържанието
  Start
 • Общи принципи за растителна защита
  Start
 • Биологичен контрол
  Start
 • Директен контрол
  Start
 • Непряк контрол
  Start
 • Контрол на плевелите
  Start