Your search is running...

PODSTAWY CYBERSECURITY

Short description

Bezpieczeństwo sieci i komputerów jest wymogiem narzuconym przez przepisy oraz dla ciągłości działania i zrównoważonego rozwoju. Rosnąca liczba zagrożeń wymusza poprawę wiedzy informatycznej dzięki umiejętnościom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Temat ten obejmuje 4 kursy mające na celu pomoc osobom o średnim poziomie zaawansowania w informatyce w podnoszeniu umiejętności i wiedza w zakresie cyberbezpieczeństwa. To szkolenie zapewni również pewne zalecenia dotyczące wzmocnienia sieci i systemów komputerowych w MŚP.

What you will learn

Fakty szkoleniowe:

 • Czas trwania: 80 godzin / 1 miesiąc
 • Zaangażowanie robocze 40 godzin treści multimedialnych + 40 godzin pracy domowej
 • Poziom: początkujący / średniozaawansowany
 • Struktura: 4 kursy
 • Ukończenie: egzamin pisemny
 • Dostawca: APWG.eu, Barcelona
 • Dziedzina zawodowa: użytkownicy i specjaliści IT
 • Cena: bezpłatnie

Struktura szkolenia:

 • Kurs: Koncepcje cyberbezpieczeństwa (10 godzin wykładu + 10 godzin samokształcenia)
 • Szkolenie: Komunikacja użytkownika końcowego (10 godzin wykładu + 10 godzin samokształcenia)
 • Kurs: złośliwe oprogramowanie i zarządzanie siecią (10 godzin wykładu + 10 godzin samokształcenia)
 • Kurs: Bezpieczne zarządzanie danymi (10h wykład + 10h samokształcenie)

Dołącz do światowego zespołu wolontariuszy i specjalistów IT zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego sieci i systemów informatycznych poprzez samoobronę i ewangelizację ich środowiska.

Structure

About the author

Pablo López-Aguilar

About the institute

APWG.EU - Barcelona, Spain


Login and Start