Your search is running...

ОСНОВИ ЗА КИБЕРСЕКРИТНОСТ

Short description

Мрежовата и компютърната сигурност е изискване, наложено от регулациите и за непрекъснатостта и устойчивостта на бизнеса. Нарастващият брой заплахи налага подобряване на познанията за ИТ с умения за киберсигурност. Тази тема има 4 курса, насочени към подпомагане на хората с междинно ниво по ИТ за подобряване на техните умения и познания в киберсигурността. Това обучение ще даде също някои препоръки, насочени към втвърдяване на мрежови и компютърни системи в МСП.

What you will learn

Факти за обучение:

 • Продължителност: 80 часа / 1 месец
 • Работен ангажимент 40h мултимедийно съдържание + 40h домашно
 • Ниво: начинаещ / среден
 • Структура: 4 курса
 • Завършване: писмен изпит
 • Доставчик: APWG.eu, Барселона
 • Професионална сфера: ИТ потребители и професионалисти
 • Цена: безплатно

Структура на обучение:

 • Курс: Концепции за киберсигурност (10 часа лекция + 10 часа самостоятелно обучение)
 • Курс: Комуникации на крайния потребител (10 часа лекция + 10 часа самостоятелно обучение)
 • Курс: Зловреден софтуер и управление на мрежи (10 часа лекция + 10 часа самостоятелно обучение)
 • Курс: Сигурно управление на данните (10 часа лекция + 10 часа самостоятелно обучение)

Присъединете се към широко разпространения екип от доброволци и ИТ специалисти, ангажирани да подобрят киберсигурността на мрежовите и информационни системи чрез самозащита и евангелизация на тяхната среда.

Structure

About the author

Pablo López-Aguilar

About the institute

APWG.EU - Barcelona, Spain


Login and Start